முத்தம்..!

போற போக்கில் ரத்தம் குடித்தது
முத்தமிடும்் சாக்கில் வந்த கொசு

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here