இலங்கையிலுள்ள வெளிநாட்டு தூதரகங்கள் பற்றி?

உலக நாடுகள் நாடுகள் தமது பிரதிநிதிகளாக பிற நாடுகளுக்கு தூதுவர்களை நியமித்துள்ளன. அந்த வகையில் பிறநாடுகளின் தூதரகங்கள் இலங்கையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

இலங்கையிலுள்ள வெளிநாட்டு தூதரங்கள் குறித்த நாட்டினுடைய மக்களுக்கு மாத்திரமல்லாது இலங்கை மக்களுக்கும் தனது சேவைகளை வழங்கி வருகின்றன.

அந்த வகையில் இலங்கையிலுள்ள வெளிநாட்டு தூதரகங்கள் தொடர்பான விபரங்கள்..

 

இலங்கையிலுள்ள அவுஸ்திரேலிய உயர் ஆணையகம்

No. 21 Gregory’s Rd
Colombo 7
Sri Lanka

தொலைபேசி: + 94-11- 246 3200 (பொது விசாரணைகள்)

தொலை நகல்: + 94-11- 268 6453 (நிர்வாகம்)

வலைத் தளம்: : http://www.srilanka.embassy.gov.au/

மின்னஞ்சல்: austcom@sltnet.lk

 

இலங்கையிலுள்ள ஆஸ்திரிய தூதரகம்

Consulate of Austria
No.424, Carmart building
P.O.B. 903, Union Place
Colombo 02, Sri Lanka

தொலைபேசி: (+9411) 2691613

தொலைநகல்: தூதரகம் நேரடி (+9411) 5344576

மின்னஞ்சல்: austriacon @ sltnet.lk, general_austria@sltnet.lk

 

இலங்கையிலுள்ள பெல்ஜிய தூதரகம்

Honorary Consulate of Belgium in Colombo, Sri Lanka send edits
Police Park Terrace, 3/1
Colombo 05,
Sri Lanka.

தொலைபேசி: + (94) (11) 250.43.51

தொலைநகல்: + (94) (11) 250.43.52

மின்னஞ்சல்: consul.belgium@unilink.lk

 

இலங்கையிலுள்ள பூட்டான் தூதரகம்

Honorary Consul of Bhutan in Colombo, Sri Lanka send edits
Level 06, Hemas House
No 75, Braybrooke Place
Colombo-02,
Sri Lanka

தொலைபேசி: 0094 11 2313131

தொலைநகல்: 0094 23 00003

மின்னஞ்சல்: bhutan.consul@hemas.com, abbas@hemas.com

 

இலங்கையிலுள்ள பிரேசிலிய தூதரகம்

Embassy of Brazil in Sri Lanka send edits
MORVEN HOUSE NR. 16
QUEENS ROAD, COLOMBO 3 SRI LANKA

கொழும்பு, இலங்கை கனேடிய தூதரகம்

High Commission of Canada in Colombo, Sri Lanka send edits
6 Gregory’s Road, Cinnamon Garden
Colombo 07,
Sri Lanka,

தொலைபேசி: 94 (11) 532-6232 அல்லது 522-6232

தொலைநகல்: 94 (11) 532-6299 அல்லது 522 -6299

வலைத் தளம்: http://www.srilanka.gc.ca

மின்னஞ்சல்: clmbo-cs@international.gc.ca

 

இலங்கையிலுள்ள சீன தூதரகம்

Chinese Embassy in Sri Lanka send edits
381-A Bauddhaloka
Mawatha Colombo 07,
Sri Lanka

தொலைபேசி: 0094-11-2688610

தொலைநகல்: 0094-11-2693799

வலைத் தளம்: http://lk.china-embassy.org/eng/

மின்னஞ்சல்: chinaemb_lk@mfa.gov.cn

 

இலங்கையிலுள்ள கியூபா தூதரகம்

Cuban Embassy in Colombo, Sri Lanka send edits
15/9 Maitland Crescent
Colombo 07,
Sri Lanka

தொலைபேசி: (94-11) 2677170

தொலைநகல்: (94-11) 2669380

மின்னஞ்சல்: consulcuba @ sltnet.lk, cubaembalk @ sltnet. LK, embacuba @ sltnet.lk

 

இலங்கையிலுள்ள சைப்ரஸ் தூதரகம்

Honorary Consulate of the Republic of Cyprus in Colombo, Sri Lanka send edits
Ceylinco Seylan Towers, 16th Floor
90, Galle Road
Colombo 03,
Sri Lanka

தொலைபேசி: (009411) 2456650, 2456675, 2456651, 2580252 (ரெஸ்.)

தொலைநகல்: (009411) 2452655, 2580252 (. ரெஸ் தொலைநகல்)

மின்னஞ்சல்: sicille@lanka.ccom.lk , sicille@ceygroup.ccom.lk

 

இலங்கை செக் குடியரசு தூதரகம்

Honorary Consulate of the Czech Republic in Colombo, Sri Lanka send edits
Delmon Holdings Building
Level 02, No. 15, Mile Post Avenue
Colombo 03,
Sri Lanka

தொலைபேசி: 009411/5555218 அல்லது 009411/2375922

தொலைநகல்: 009411/2375852

மின்னஞ்சல்: czech2006@sltnet.lk

 

இலங்கையில் பின்லாந்து தூதரகம்

Honorary Consulate General of Finland in Colombo, Sri Lanka send edits
Honorary Consulate General of Finland
23-25 Rheinland Place 3

தொலைபேசி: + 94-11-4727222

தொலை நகல்: + 94-11-2576755 / 2575485

மின்னஞ்சல்: ashroffo@brandix.com

 

இலங்கையில் பிரான்ஸ் தூதரகம்

Embassy of France in Colombo, Sri Lanka send edits
89 Rosmead place – Colombo 7

தொலைபேசி: [94] (11) 263 94 00

தொலைநகல்: [94] (11) 263 94 02/263 94 01 (section consulaire)

வலைத் தளம் : http://www.colombo.diplo.de/

மின்னஞ்சல்: ambfrclb@sltnet.lk

 

இலங்கையிலுள்ள ஜெர்மன் தூதரகம்

Embassy of Germany in Colombo, Sri Lanka send edits
No. 40, Alfred House Avenue
Colombo-03
Sri Lanka

தொலைபேசி: 011 2 580431

தொலைநகல்: 011 2 580440

வலைத் தளம்: http://www.colombo.diplo.de/

மின்னஞ்சல்: germaemb@sltnet.lk

 

இலங்கையிலுள்ள கிரேக்க தூதரகம்

Honorary Consulate General of Greece in Colombo send edits
Meewella Building 4th Floor, 329 Galle Road, Colombo 04,

Sri Lanka

தொலைபேசி: (009411) 2556701

தொலைநகல்: (009411) 2585995

மின்னஞ்சல்: ajit@keells.com

 

இலங்கையிலுள்ள இந்திய தூதரகம்

High Commission of India in Colombo, Sri Lanka send edits
36-38, Galle Road
PO Box No. 8823

தொலைபேசி: 011 2327587, 2421605

தொலைநகல்: 011 2445403

வலைத் தளம்: : http://www.hcicolombo.org/

மின்னஞ்சல்: cons.colombo@mea.gov.in , info.colombo@mea.gov.in , hoc.colombo@mea.gov.in , com.colombo@mea.gov.in

High Commission of India in Kandy, Sri Lanka send edits
No. 31, Rajapihilla Mawatha
PO Box 47

தொலைபேசி: 081 2224563

மின்னஞ்சல்: ahciknd@telenett.net

 

இலங்கையில் இந்தோனேஷிய தூதரகம்

Embassy of Indonesia in Colombo, Sri Lanka send edits
400/50 Sarana Road
Off Budhaloka Mawatha
Colombo 07, Sri Lanka

தொலைபேசி: (94-11) 267 43 37

தொலைநகல்: (94-11) 267 86 68

மின்னஞ்சல்: indocola@sri.lanka.net

 

இலங்கையிலுள்ள அயர்லாந்து தூதரகம்

Honorary Consul of Ireland in Sri Lanka send edits
35 Edward Lane

தொலைபேசி: 0094 11 2587 895

தொலைநகல்: 0094 11 4517 589

 

இலங்கையிலுள்ள இத்தாலிய தூதரகம்

Embassy of Italy in Sri Lanka send edits
55, Jawatta Road,
Sri Lanka.

தொலைபேசி: 0094 11 2588388 / 2559334 / 2559335

தொலைநகல்: 0094 11 2588622 / 2596344

வலைத் தளம்: http://www.italy-vfs.com/

மின்னஞ்சல்: itemgen @ slt.lk

 

இலங்கையில் ஜப்பான் தூதரகம்

Embassy of Japan in Colombo, Sri Lanka send edits
No. 20 Gregory’s Road, Colombo 7
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
(P.O. Box 822 Colombo)

தொலைபேசி: + 94-11-2693831

தொலை நகல்: + 94-11-2698629

வலைத் தளம்: http://www.lk.emb-japan.go.jp/

மின்னஞ்சல்: cultujpn@sltnet.lk

 

இலங்கையிலுள்ள குவைத் தூதரகம்

Embassy of Russia in Colombo, Sri Lanka send edits
14 Jawatta Road
Colombo 05
Sri Lanka

தொலைபேசி: (+ 94-11) 2597957, 2582428, 2597958

தொலைநகல்: (+ 94-11) 2597954

மின்னஞ்சல்: kuemcolombo@eureka.lk

 

இலங்கையிலுள்ள மலேசிய தூதரகம்

High Commission of Malaysia, Colombo send edits
No. 33, Bagatalle Road, Colombo 03,
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka

தொலைபேசி: 0094 112554681/2/3

தொலைநகல்: 0094 112554684

வலைத் தளம்: : http://www.kln.gov.my/perwakilan/colombo

மின்னஞ்சல்: malcolmbo @ eureka.lk, malhoc @ eureka.lk, malcon @ eureka.lk

 

இலங்கையிலுள்ள மாலைத்தீவு தூதரகம்

Honorary Consulate of Malta in Colombo, Sri Lanka send edits
c/o 2nd Floor, Lucky Plaza
No.70, St Anthony s Mawatha
Colombo 03

தொலைபேசி: 0094-11-2-575 511 / 2-574 817

தொலைநகல் : 0094-11-2-577 385

மின்னஞ்சல்: maltaconsul.colombo@gov.m

 

இலங்கையிலுள்ள மியான்மார் தூதரகம்

Embassy of Myanmar in Colombo, Sri Lanka send edits
No. 108 Barnes Place,
City: Colombo 07

தொலைபேசி: (+94) (11) 681197, 672197

தொலைநகல்: (+94) (11) 681196

மின்னஞ்சல்: mecmb@itmin.com, mmembcmb@eureka.lk

 

இலங்கையிலுள்ள நேபாள தூதரகம்

Embassy of Nepal in Colombo, Sri Lanka send edits
153, Kynsey Road,
Colombo 08, Sri Lanka

தொலைபேசி: 0094-11-2689-656, 657

தொலைநகல்: 0094-11-2689-655

மின்னஞ்சல்: nepalembassy@eureka.lk

 

இலங்கையிலுள்ள நெதர்லாந்து தூதரகம்

Royal Embassy of Netherlands in Colombo, Sri Lanka send edits
25, Torrington Avenue
Colombo 07
Sri Lanka

தொலைபேசி: + 94 11-2596914

தொலைநகல்: + 94 11-2502855

வலைத் தளம்: : http://srilanka.nlembassy.org/

மின்னஞ்சல்: col@minbuza.nl

 

இலங்கையிலுள்ள பாகிஸ்தான் தூதரகம்

Embassy of the Islamic Republic of Pakistan send edits
211 De Saram Place
Colombo 10
Sri Lanka

தொலைபேசி: (+ 94-11) 2697939, 2696301/2

தொலைநகல்: (+ 94-11) 2695780, 2685635

மின்னஞ்சல்: pakhicom@sri.lanka.net, parepcolombo@sltnet.lk

 

இலங்கையிலுள்ள பிலிப்பைன்ஸ் தூதரகம்

Consulate General of Philippines in Colombo, Sri Lanka send edits
41 Sir Ernest de Silva Mawatha
Flower Road
Colombo 07
Sri Lanka

தொலைபேசி: (+94) (1) 370710 அல்லது (+94) (1) 370711

தொலைநகல்: (: +94 ) (1) 522524

மின்னஞ்சல்: philcons@slt.lk

 

இலங்கையிலுள்ள ரோமானிய தூதரகம்

Embassy of Romania in Colombo, Sri Lanka send edits
14A Cambridge Terrace
Colombo 07
Sri Lanka

தொலைபேசி: (00) (94) (11) 2683421

தொலைநகல்: (00) (94) (11) 2683422

மின்னஞ்சல்: romania@sri.lanka.net

 

இலங்கையிலுள்ள ரஷ்ய தூதரகம்

Embassy of Russia in Colombo, Sri Lanka send edits
Embassy of the Russian Federation
62 Sir Ernest de Silva Mawatha
Colombo 07,
Sri-Lanka

தொலைபேசி: +9411 2574-959, 2573-555

மின்னஞ்சல்: rusemb@itmin.net

 

இலங்கையிலுள்ள சவூதி அரேபிய தூதரகம்

Saudi Arabia Embassy , Sri Lanka send edits
29 Horton Place, 120 Hortan Place
PO Box 155

தொலைபேசி: + 94-11696726 / + 94-11694874 / + 94-11691549 / + 94-11697311

தொலை நகல்: + 94-11338881

மின்னஞ்சல்: saudiemb@sltnet.lk

 

இலங்கையிலுள்ள சிங்கப்பூர் தூதரகம்

Consulate of Singapore in Sri Lanka send edits
No. 13, Dickman’s Lane

போன்: + 94-11-2550-800

தொலை நகல்: + 94-11-2582-850 / + 94-11-2502-988

மின்னஞ்சல்: chairman@ceylincoconsolidated.com

 

இலங்கையிலுள்ள தென் ஆப்பிரிக்க தூதரகம்

South African High Commission in Sri Lanka send edits
Level 26, East Tower
World Trade Center
Echelon Square
Colombo 01

போன்: + 94 11 5635966, + 94 11 2351529

தொலைநகல்: +94 11 5505899

மின்னஞ்சல்: sahc_info@sltnet.lk , sahc_consular@sltnet.lk , sahc_finance@sltnet.lk

 

இலங்கையிலுள்ள சுவீடன் தூதரகம்

Embassy of Sweden, Colombo send edits
49 Bullers Lane
Colombo 07
Sri Lanka

தொலைபேசி: +94 (11) 4795 400

தொலைநகல்: +94 (11) 4795 450

மின்னஞ்சல்: ambassaden.colombo@sida.se

 

இலங்கையிலுள்ள அமெரிக்க தூதரகம்

U.S. Embassy in Colombo, Sri Lanka send edits
210, Galle Road
Colombo 03
Sri Lanka

தொலைபேசி: +94 (11) 244-9070

தொலைநகல்: +94 (11) 242-1272

வலைத் தளம்: : http://colombo.usembassy .gov/

மின்னஞ்சல்: TisseraV@state.gov

 

இலங்கையிலுள்ள ஐக்கிய அரபு இராச்சிய தூதரகம்

Embassy of United Arab Emirates in Sri Lanka send edits
44 Ernest de Silva Mw.
City: Colombo

தொலைபேசி: + 94-11-565052 / + 94-11-565053

தொலைநகல்: + 94-11-564104

மின்னஞ்சல்: uaeemb@pan.lk

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here