கொழும்பு துறைமுகத்தில் பாகிஸ்தானிய டாஸ்ட் கப்பல்

நல்லெண்ண விஜயம் ஒன்றை மேற்கொண்டு, பாகிஸ்தானிய கடற்படை கப்பல் ஒன்று கொழும்பு துறைமுகத்தை வந்தடைந்துள்ளது.

“டாஸ்ட்” என்ற பாகிஸ்தானிய கடற்படை கப்பலே இன்று காலை கொழும்பு துறைமுகத்தை வந்தடைந்துள்ளது.

இலங்கை கடற்படையினரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள பல நிகழ்வுகளில் குறித்த கப்பல் பங்குக் கொள்ளும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், கொழும்பு துறைமுகத்தை வந்தடைந்த “டாஸ்ட்” இந்த மாதம் 6 ஆம் திகதி வரையில் தங்கியிருக்கும் எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here