கிளிநொச்சி கண்டாவளையில் நிலமெஹெவர ஜனாதிபதி மக்கள் சேவை

கிளிநொச்சி கண்டாவளையில் நிலமெஹெவர ஜனாதிபதி மக்கள் சேவை  தேசிய நிகழ்ச்சி திட்டத்தின்  நடமாடும்சேவை

நிலமெஹெவர ஜனாதிபதிமக்கள்சேவைதேசியநிகழ்ச்சிதிட்டத்தின்நடமாடும்சேவைகிளிநொச்சி கண்டாவளை பிரதேசத்தில் தர்மபுரம் பாடசாலையில் இன்று சனிக்கிழமை இடம்பெற்றுள்ளது
பொது நிர்வாக உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சர் வஜிர அபேயவர்தன முதன்மை அதிதியாக கலந்துகொண்டு நிகழ்வை ஆரம்பித்து வைத்துள்ளார்
இந் நடமாடு சேவையில்
தேசியஅடையாளஅட்டை,பிறப்பு,விவாக உத்தேச வயது சான்றிதழ்கள்வா,கனசாரதி அனுமதிப்பத்திரம் பெற்றுக்கொள்வதற்கான மருத்துவ அறிக்கை,பரீட்சைநடாத்துததல், மற்றும் மோட்டார் வாகனத் திணைக்களத்தின் ஏனைய சேவைகள், முதியோர் அடையாள அட்டை சிறுநீரக நோய், புற்றுநோய், தலைசீமா, தொழுநோய், காசநோய்) ஆகியவற்றுக்கான நோய்க்கொ டுப்பனவு விண்ணப்பம்இதற்செயல் நிவாரணக் கொடுப்பனவு விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளல்இலவச மூக்குக்கண்ணாடிவழங்கல்.
தேசியவீடமைப்புஅதிகாரசபையின் கடன் தொடர்பானஆலோசனை முதியோர் அடையாளஅட்டை வங்கிக் கடன் சேவை பொதுவானவைத்தியசேவைகள்காணிஉரிமைசம்பந்தமானபிரச்சனைகள்இகாணிஅனுமதிப் பத்திரங்கள் வழங்கல்வனவளத்திணைக்களம் தொடர்பானகாணிப்பிரச்சினைகளைதீர்த்தல்சிறுதொழில் தொடங்குவதுதொடர்பாகஅறிவுரை தனியார் துறையில் தொழில் வாய்ப்புக்களைஅறிமுகப்படுத்தலும் சுய தொழில்  வாய்ப்புக்களைஅறிமுகப்படுத்தல்
மின்சாரசபைதொடர்பானபிரச்சினைகள்  வங்கிஅலுவல்கள் சுயதொழில்பொலிஸ்திணைக்களம்சார்ந்தசேவைகள் பிரதேசசபைசார்ந்தசேவைகள் சிறுவர்பெண்கள்தொடர்பானபிரச்சினைகள் வீதிதொர்பானபிரச்சினைகள் புனர்வாழ்வுபோன்றஇன்னும்பலசேவைகள்வழங்கப்படவுள்ளன
இந்நடமாடும்சேவை  தேசிய ரீதியில்ஒவ்வொரு  மாவட்டத்திலும்நடைபெற்றுவருகின்றமை  குறிப்பிடத்தக்கது
இந்த  நிகழ்வில்  பொது நிர்வாக உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சர் வஜிர அபேயவர்த்தன,  சிறுவர் பெண்கள் விவகார இராஜாங்க அமைச்சர் விஜயகலா மகேஸ்வரன், தமிழரசு கட்சியின் தலைவர் மாவை சேனாதிராஜா வடக்கு மாகாண கல்வி அமைச்சர் த.குருகுலராஜா, வடக்கு மாகாண சபை உறுப்பினர் வை.தவநாதன், மாவட்ட அரச அதிபர் சுந்தரம் அ ருமைநாயகம் கண்டாவளை பிரதேச செயலாலளர் த.முகுந்தன், மற்றும் அமைச்சின் அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டதோடு  கண்டாவளை பிரதேசத்தை சேர்ந்த பெருமளவு மக்களும் கலந்துகொண்டனர்
      
Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here