10 பிரிகேடியர்கள் மேஜர் ஜெனரல்களாக பதவி உயர்வு

பிரிகேடியர் தரத்தில் இருந்த 10 இராணுவ அதிகாரிகள் மேஜர் ஜெனரல் தரத்திற்கு பதவி உயர்த்தப்பட்டுள்ளனர்.

எச்.ஆர்.என். பெர்னாண்டோ, ஏ.எல்.எப்.கே. பெரேரா, எம்.எம்.எஸ். பெரேரா, லக்சிறி வடுகே, அத்துல கொடிப்பிலி, ஜே.பீ. ரவிப்பிரிய, அத்துல கலகமகே, ஏ.கே. ரணவக்க, சாந்த திஸாநாயக்க, ஏ.எம்.ஆர். தர்மசிறி ஆகிய அதிகாரிகளே இவ்வாறு பதவி உயர்த்தப்பட்டுள்ளனர்.

இந்த பதவி உயர்வானது இன்று முதல் அமுலுக்கு வரும் வகையில் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here