அரசாங்கத்துக்குள் தீவிர நெருக்கடி நிலை: பிரதமர் வந்ததும் தீர்மானம்

அமைச்சுக்களுக்குரிய நிறுவனங்களைத் தீர்மானிப்பதில் பாரிய நெருக்கடி நிலைமையை அரசாங்கம் எதிர்நோக்கியுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

சில அமைச்சுக்களுக்கு மேலதிக நிறுவனங்களை வழங்குமாறு பல கோரிக்கைகள் அரசாங்கத்திலுள்ள பிரபல அமைச்சர்களினால் ஜனாதிபதி செயலகத்துக்கு விடுக்கப்பட்ட வண்ணம் இருப்பதாகவும் கூறப்படுகின்றது.

இந்த நெருக்கடி நிலைமையினால், புதிதாக மாற்றங்களுக்குள்ளான அமைச்சுக்களின் கீழ் இயங்கக் கூடிய நிறுவனங்கள் எவை என்பது குறித்த வர்த்தமானி அறிவிப்பையும் வெளியிட முடியாமல் காலதாமதிக்க வேண்டி ஏற்பட்டதாகவும் அத்தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

அண்மையில் சில அமைச்சுக்களுக்குரிய நிறுவனங்கள் தொடர்பில் வர்த்தமானி அறிவித்தல் விடுக்கப்பட்டிருப்பினும், பிரதமர் நாடு திரும்பும் வரையில் வர்த்தமானி அறிவித்தல் விடுப்பதை தாமதப்படுத்துமாறு பல்வேறு கோரிக்கைகள் விடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் குறிப்பிடப்படுகின்றது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here