அரசின் 15 வருட கால தேசிய பெளதீக திட்டமிடல் தொடர்பான கலந்துரையாடல்

இலங்கை அரசாங்கத்தின் 15 வருட காலத்திற்கான தேசிய பெளதீக திட்டமிடல் தொடர்பாக அறிவூட்டல் தொடர்பான கலந்துரையாடல் இன்று இடம்பெற்றுள்ளது.

குறித்த கலந்துரையாடல் நீர்கொழும்பு தேசிய மீனவ ஒத்துழைப்பு இயக்கத்தின் கேட்போர் கூடத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

இந்த திட்டமானது 4 வகையாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், அவற்றில் தேசிய பௌதீக திட்டமிடல் கொள்கை, சர்வதேச ஆசியவில் இலங்கை, சர்வதேச மற்றும் ஆசியாவின் மட்டத்திலான செயற்திட்டங்கள் தேசிய மட்டத்திலான செயற்திட்டங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன.

இலங்கையில் உள்ள 14 மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த சுமார் 30 பேர் இந்த அறிவூட்டல் நிகழ்வில் கலந்து கொண்டதுடன், இலங்கை அரசாங்கத்தின் 15 வருட காலத்திற்கான தேசிய பெளதீக திட்டமிடல் தொடர்பாக அறிவூட்டல் தொடர்பான விளக்கமும் வழங்கப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here