நட்டத்தில் இயங்கும் அரசாங்கத்தின் 16 நிறுவனங்கள்!

அரசாங்கத்துக்கு வருமானத்தைப் பெற்றுக் கொடுக்கும் நிறுவனங்களில் 16 நிறுவனங்கள் நட்டத்தில் இயங்குவதாக நிதி அமைச்சர் மங்கள சமரவீர தகவல் வெளியிட்டுள்ளார்.

அரசாங்க நிர்வாகத்தின் கீழ் 400 அரச நிறுவனங்கள் உள்ளன. அவற்றில் 55 நிறுவனங்கள் மாத்திரமே வருமான நோக்கில் இயங்குகின்றன. ஏனைய 345 நிறுவனங்கள் வருமான நோக்கில் இயங்காதவை.

அரசாங்கத்துக்கு வருமானத்தைப் பெற்றுக் கொடுக்கும் 55 முக்கிய நிறுவனங்களில் 39 நிறுவனங்கள் மாத்திரமே லாபமீட்டுவதாக நிதி அமைச்சர் கூறியுள்ளார்.

ஏனைய 16 நிறுவனங்கள் தொடர் நட்டத்தில் இயங்குவதாக நிதி அமைச்சர் மங்கள சமரவீர தெரிவித்துள்ளார்.

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here