கிளிநொச்சி இந்துக் கல்லூரியின் வருடாந்த பரிசளிப்பு விழா கிளிநொச்சி இந்துக் கல்லூரியின் 2014,2015 ஆண்டுக்கான பரிசளிப்பு விழா  03-06-2016  பாடசாலையில்இடம்  பெற்றது பாடசாலையில் கல்வி மற்றும் இணைபாட செயற்பாடுகளில்  திறமையாக செயற்பட்டவர்கள் கௌரவிப்பட்டுள்ளனர். கல்லூரியின் முதல்வர் கி. வக்கினராஜா தலைமையில் பாடசாலையின்…
Continue Reading