Archives for பண்டிதர் பரந்தாமன் கவின்கலை கல்லூரி

கிளிநொச்சி செய்திகள்

கிளிநொச்சியில் முழு நிலவுக் கலைவிழா

கிளிநொச்சியில்  முழு நிலவுக்  கலைவிழா  நிகழ்வின்  நிலவின்  முற்றம்  பாகம்  இரண்டு  நேற்று  மாலை  ஆறு  மணியளவில் கிளிநொச்சி  மீடியாவின்  ஊடக  அனுசரணையில்  பண்டிதர்  பரந்தாமன்  கவின்கலை  கல்லூரியும் யோகர் சுவாமிகள் நற்பணி மன்றமும்  காவேரி கலாமன்றமும்  இணைந்து  பண்டிதர்  பரந்தாமன்  கவின்கலை  கல்லூரி…
Continue Reading
பண்டிதர் பரந்தாமன் கவின்கலை கல்லூரி

முழு நிலாக்கலைவிழா தொகுப்பு (வீடியோ இணைப்பு)

கிளி நொச்சி மீடியாவின் ஊடக அனுசரணையுடன் மாதம் தோறும்  பண்டிதர் பரந்தாமன் கவின் கலைக்கல்லூரியும் யோகர் சுவாமிகள் நற்பணி மன்றமும்  காவேரி கலாமன்றமும்  இணைந்து நடாத்தும் மாதாந்த முழு நிலவுக்  கலைவிழாவின்  நிலவின் முற்றம் பாகம்  01 காணொளி தொகுப்பு அன்று பண்டிதர்…
Continue Reading
error: Content is protected !!